W roku szkolnym 2018/2019 wysokość składki ubezpieczenia wynosi 41 zł.
Rada Rodziców wybrała wariant II.
Wpłatę należy dokonać najpóźniej do 31.10.2018r.

                 Nr polisy:

                          PZU SA 1022944127

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA