Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły w zależności od zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Pobierz Program Wychowawczo - Profilaktyczny