Konkurs na wiersz i fraszkę o bibliotece cieszył się dużą popularnością, dzięki zaangażowaniu pani Kamili Siejko, która potrafiła zachęcić uczniów do wzięcia w nim udziału i napisania kilku słów. Wiersze były bardzo różne -krótkie fraszki o żartobliwym podtekście i dłuższe teksty, poważniejsze, mówiące o wielkiej roli, jaką spełnia czytanie książek i biblioteka w życiu każdego człowieka.
Z całej puli wyłonione zostały te najlepsze, które zostaną nagrodzone w styczniu.
Wszystkie wiersze dostępne są w bibliotece.
Katarzyna Cieślak
 
NAGRODZONE WIERSZE
I miejsce w konkursie bibliotecznym
„ Biblioteka”
Gdzie bohaterowie książek
Obserwują cię z półek,
A dusze autorów czytają nad twym wyborem,
Abyś na pewno uraczył się ich tworem.
 
Znajdziesz tu wszystko!
Od Mickiewicza do Sienkiewicza.
A jeżeli preferujesz nowoczesność,
Sięgnij po ekscentryczną i czarodziejską współczesność.
 
Wcale  nie musisz
Patrzeć na lektury,
Posępnie myśląc
„co to za bzdury?!”
 
Jesteś gotowy?
Zapraszam-śmiało!
Pamiętaj jednak, że możesz spotkać się z przykrościami,
Śmiać się w niebogłosy,
Zalewać łzami o północy.
Nie stchórzyłeś?
Więc pora, abyś przekroczył progi biblioteki!.
Patrycja Orłowska kl. I a
 

II miejsce w konkursie
„Biblioteka”
Biblioteka, biblioteka
Tu Mickiewicz na nas czeka,
Tu się Zosia dowiedziała
O historii to, co chciała.

Bajki, baśnie, opowieści
Tu się wszystko nam pomieści,
Tutaj Miłosz i Szymborska
Uczą nas jak świat wygląda.
 
Tuwim, Brzechwa, Konopnicka
Byli z nami już od dziecka,
Tu przygodą rządzi Lindgren,
A historii uczy Kamyk.
 
Ich książki, to są skarby,
Więc z nich stron nie wyrywajmy.
Oni wszyscy zapraszają,
Biblioteki drzwi otwierają.
Ola Dąbrowska kl. I e
 
 
III miejsce w konkursie
„Skarb”
Szukając swej drogi do życia lepszego.
Ludzie śnią marzenia – nie ma w tym nic złego.
 
Jeden pragnie sławy, co mu szum przyniesie
I widzieć go będą w telewizji bez przerwy.
Inny zaś fortuny, co z biedy podniesie
I w wielkim domu z basenem uspokoi nerwy.
 
Są i tacy, co pod ziemią słyszą pociąg złoty,
Jak sunie w ich kierunku, by zabrać kłopoty.
Bujając w obłokach po świecie biegają
I udając, że żyją, bogactw wciąż szukają.
 
A prawdziwe skarby bezcenne w swej treści
bo myśl ludzką kołyszą i duch w nim szeleści.
To nie złote samorodki skryte w rwącej rzece,
Lecz cichutkie książki w naszej bibliotece.
Kinga Maciejewska I a
 
III miejsce w konkursie
 
„ Biblioteka, biblioteka”
Biblioteko, biblioteko
Bądź mi jak mleko!
Karm mnie słowami,
opowieściami i bajkami.
 
Na twych półkach
w twym środku
skarby nieprzebrane
książki me ukochane.
 
Miejsce spokoju i ciszy,
w których myśli się słyszy.
Wiedza, mądrość tu przebywa
od hałasu i komputera nas odrywa.
 
Wspomnienie z dzieciństwa
I czasów młodości,
Gdzie w bibliotece  starszych i młodszych spotyka się gości.
Maciej Krzyszczak kl. I e

Wyróżnienia w konkursie bibliotecznym

„Biblioteka”
W szkole na parterze znajduje się
bardzo ciekawe miejsce.
Mówią na nią biblioteka
i ponoć bardzo przyciąga człowieka
Nie powiem , rzadko w niej bywam
na przerwach gdzie indziej myślami odpływam.
Pewnego dnia jednak się zebrałam
i do drewnianych dni zapukałam.
Same przede mną się otworzyły
i mnie do środka zaprosiły.
Tam, coś pięknego zobaczyłam,
aż się przestraszyłam.
Tyle książek tam stało, że aż mi dech zaparło.
I nagle dzieło Greena spostrzegłam
 i jak najszybciej do niej podbiegłam.
W ręce ją chwyciłam i do piersi przytuliłam.
Do stolika pomknęłam,
po drodze chłopaka przewróciłam.
Od dzisiaj będę tu częściej wpadała
i między regałami szperała.
Kolegów i koleżanki do tego zachęcę,
mimo, że bardzo się przy tym namęczę.
Niech się sami przekonają
i do drewnianych drzwi zapukają.
Agata Maciejewska kl. I e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W bibliotece
Jest takie miejsce na świecie,
pewnie już o tym wiecie,
Tam półki z książkami się uginają
I do czytania zapraszają,
 
Każdy czytelnik coś dla siebie znajdzie
i własną drogę do marzeń znajdzie.
Literki tworzą powieści przygodowe,
ciekawe wydarzenia popularnonaukowe.
Są bajki, do których i dorośli wracają,
a dzieciom wyobraźnię wzbogacają.
Darmo szukać tego w internacie,
wśród książek jedynie to znajdziecie.
Aleksandra Kicmaniuk kl. II b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„W bibliotece”
Podążam w to ciekawe miejsce.
Wkładam w nią swą całą duszę i serce.
Gdzie przysiądę, tam przeczytam piękną, długa książkę.
Widzę tłum ludzi i stos rzeczy do czytania.
Mam dziś tyle pracy, mnóstwo opowiadań przerabiania.
Kiedy już czytelnia nie jest zajęta
Stawiam sobie me zadanie, to nie zachęta
Poszukam więc moje ulubione gatunki.
gdzie podziały się te wysokie półki ?
przyrodnicze lub historyczne interesują mnie najwięcej,
to, co mi potrzebne, gdy musze przynieść  na lekcje.
Na wieczór wypożyczę z mej biblioteki ciekawa biografię,
Na weekend w ramach nudy jakąś młodzieżową scenografię.
Lubię uczęszczać tam, gdzie mogę nauczyć się czegoś
Na kartce przelanego, przeczytanego i na końcu zapamiętanego.
Swoja wiedzę udostępniam we wszystkich pracach domowych.
Dzięki temu dużo zyskuje, chociażby ocen nowych.
Biblioteka to bardzo dobra instytucja.
Polecam dla dzieci i młodzieży.
Wystarczy ją bardzo lubić i mocno wierzyć.
Martyna Bielewicz kl. I e
 

„ Biblioteka”
Biblioteka fajna jest,
 pani jest w niej the best.
Książek tutaj jest w nadmiarze,
Pani czytać książki każe.
W jednej książce bajek sto,
Wypożyczę może to?
 
Półek stoi cały rząd,
A z jedzeniem idźcie stąd,
Bo nie wpuszczą was tu panie,
Kiedy jecie swe śniadanie.
A na koniec dodam to,
Każda książka to nie zło !
Tola Piątek kl. Ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Biblioteka”
Najlepsze miejsce dla człowieka
To nasza szkolna biblioteka.
 
Kiedy czegoś przeczytać potrzebuje,
do biblioteki sprawnie maszeruję.
Biblioteka pomoże rozwiązać problemy,
tego czego nie znamy, tam na pewno się dowiemy.
 
W bibliotece  mnóstwo  książek stoi na regale.
Ja tam przychodzę stale!
Gdy Ci nudno i deszcz pada,
przeczytaj książkę, to moja rada!
Marcel Szurpicki kl. I e
 
 
 
 
 
 
 
„W bibliotece”
Jest takie miejsce na świecie,
pewnie już o tym wiecie,
Tam półki z książkami się uginają
I do czytania zapraszają,
 
Każdy czytelnik coś dla siebie znajdzie
i własną drogę do marzeń znajdzie.
Literki tworzą powieści przygodowe,
ciekawe wydarzenia popularnonaukowe.
Są bajki, do których i dorośli wracają,
a dzieciom wyobraźnię wzbogacają.
Darmo szukać tego w internacie,
wśród książek jedynie to znajdziecie.
Aleksandra Kicmaniuk kl. II b
 

„Biblioteka szkolna”
Wzdycha szkolna biblioteka,
Czekając na młodego człowieka.
Uśmiecha się nieśmiało do sąsiadki- sali języka polskiego,
zazdroszcząc  jej tłumu dzikiego.
Julia Gursztyn kl. II
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Centrum  czynne jest w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
3. Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
5. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
6. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
7. W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
8. Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CD- ROM-ów i płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
9. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
10. Korzystanie z gier internetowych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.
11.Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a torby i teczki na wyznaczonym miejsc.
Zabrania się:
• składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych.
• dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
• włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
• instalowania własnych programów,
• korzystania z komunikatorów internetowy
 
14. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system, a  stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.
15. Za szkody wyrządzone w ICIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik,a jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.
Dzień Godziny
Poniedziałek 7:30 - 12:30
Wtorek 7:30 - 12:30
Środa 7:30 - 12:30
Czwartek 8:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 12:30

Czytaj więcej: Godziny pracy świetlicy