Kalendarz najważniejszych wydarzeń szkolnych, działań obywatelskich i ekologicznych w Gimnazjum nr 2 w Braniewie 2018/2019
LpTytuł imprezyTermin realizacjiOdpowiedzialni
1

Rozpoczęcie roku szkolnego

IX J. Salitra

Sprzątanie świata

IX I. Trzcińska
3 Wybory do Samorządu Uczniowskiego z Centrum Edukacji Obywatelskiej IX E. Sokołowska
Narodowe czytanie Przedwiośnia IX J. Żurakowska-Kułaga
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia IX A. Rakocińska z kl. III D, III B
Europejski Dzień Języków Obcych IX

A. Dąbrowska, A. Lewandowska,
E. Sokołowska

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2018 X A. Iluk-Kasza, K. Siejko
Akcja Góra Grosza X SU - E. Sokołowska
Święto NiepodległościMamy Niepodległą XI

I. Kwiatek, W. Kępa, J. Żurakowska-Kułaga
A. Iluk-Kasza

10  Jasełka XII

A Iluk-Kasza, R. Smut
J. Żurakowska-Kułaga

11  Próbne egzaminy gimnazjalne XII

J. Salitra

12  Akcja UNICEF I-II

E. Sokołowska, I. Pyl
wychowawcy  klas

13 

Holocaust

I W. Kępa 
14 

Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 

I

D. Frąckiewicz

15 

Apel podsumowujący I semestr
(podsumowanie akcji Unicef)

II

J. Salitra
E. Sokołowska

16  Dzień Bezpiecznego Internetu III I. Pyl
17  Dni otwarte szkół średnich IV

J. Salitra
wychowawcy klas III
(D. Frąckiewicz, W. Kępa,
E. Sokołowska, A. Lewandowska)

18  Egzamin gimnazjalny IV

J. Salitra

19  Wydarzenia katyńskie IV W. Kępa
20  Dzień Ziemi
IV I. Trzcińska, G. Cygan, G. Sikut
21  Bieg Papieski IV D. Frąckiewicz
22  Akcja Żonkil IV A. Iluk-Kasza, A. Lewandowska + III D
23  Digital Youth forum V

I. Pyl, T. Jakubowski

24 

Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja

V

Wyjazd do Będzina
(klasy III + wychowawcy)

25  Marzycielska poczta V K. Siejko + III A
26 

DZIAŁANIA  EKOLOGICZNE

Pogadanki oraz prezentacje multimedialne

w kl. III.

Recykling - zbiórka baterii, telefonów komórkowych, tonerów, elektrośmieci, nakrętek
cały rok

I. Trzcińska

G. Cygan

27  Zakończenie roku szkolnego kl. III VI

J. Salitra, K. Siejko

28 

Akademia filmowa

 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
cały rok I. Kwiatek
29 

Udział w zbiórkach misyjnych:

- Choinki Jedynki
- Aniołek Czystości
- Opatrunek na ratunek

cały rok A. Iluk-Kasza
30  Wspieranie akcji OTOZ Animals w Braniewie cały rok I. Trzcińska
31  Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki cały rok I. Kwiatek
32 

PROMOWANIE  BEZPIECZEŃSTWA  W  RUCHU  DROGOWYM:

- realizowanie tematów o bezpieczeństwie na drogach
- współpraca z pielęgniarką szkolną
- współpraca z Komendą Policji
- zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach)
- konkursy na temat bezpieczeństwa na drogach
- przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

cały rok

G. Sikut
T Jakubowski
E. Sokołowska
Pielęgniarka szkolna
Cz. Kozłowski

33  Konkursy cały rok

J. Salitra, nauczyciele

34  Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, filmowych i innych wydarzeniach cały rok wychowawcy klas
35 

Wyjścia, wyjazdy klasowe i szkolne
(według planów klasowych)

cały rok wychowawcy klas
36 

Realizacja Projektu Unijnego:
Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju.

cały rok

J. Salitra
G. Sikut, K. Cieślak, M. Książak, A. Rakocińska,
A. Lewandowska, K. Siejko,
A. Iluk-Kasza
wychowawcy klas